مقالات کسب و کار هتل

تسلط بر تجارت هتل کلید موفقیت آینده ملک شما خواهد بود. با مرکز تجاری هتل اختصاصی ما، نحوه مدیریت و رشد کسب و کار خود را از یک مکان بیاموزید.

قیمت گذاری بر اساس هزینه چیست؟ مثال و استراتژی
۲۵اردیبهشت

قیمت گذاری بر اساس هزینه چیست؟ مثال و استراتژی

قیمت گذاری مبتنی بر هزینه روش قیمت گذاری است که در آن قیمت فروش یک محصول یا خدمات…

قیمت گذاری با تخفیف چیست؟ استراتژی و مثال هایی برای هتل ها
۲۵اردیبهشت

قیمت گذاری با تخفیف چیست؟ استراتژی و مثال هایی برای هتل ها

هتلداران برای پر کردن اتاق ها در فصول آهسته، جذب مشتریان وفادار، یا برای ماندن در رقابت در زمانی که شرایط بازار تغییر می کند

نظارت بر قیمت هتل: نحوه پیگیری قیمت هتل
۲۵اردیبهشت

نظارت بر قیمت هتل: نحوه پیگیری قیمت هتل

نظارت بر قیمت هتل یک عمل بسیار مهم است که شامل ردیابی قیمت اتاق های هتل، هم در مجموعه خود و هم در بین رقبا است

تجارت هتل مقالات

قیمت گذاری بر اساس هزینه چیست؟ مثال و استراتژی

قیمت گذاری مبتنی بر هزینه روش قیمت گذاری است که در آن قیمت فروش یک محصول یا خدمات…

بیشتر بدانید
تجارت هتل مقالات

قیمت گذاری با تخفیف چیست؟ استراتژی و مثال هایی برای هتل ها

هتلداران برای پر کردن اتاق ها در فصول آهسته، جذب مشتریان وفادار، یا برای ماندن در رقابت در زمانی که شرایط بازار تغییر می کند

بیشتر بدانید
تجارت هتل مقالات

نظارت بر قیمت هتل: نحوه پیگیری قیمت هتل

نظارت بر قیمت هتل یک عمل بسیار مهم است که شامل ردیابی قیمت اتاق های هتل، هم در مجموعه خود و هم در بین رقبا است

بیشتر بدانید