مقالات مشاوره هتل

آمار صنعت هتلداری را درک کنید و بیاموزید که مهمانان چگونه به صورت آنلاین اتاق رزرو می کنند و مهمانان در طول تجربه هتل چه انتظاراتی دارند.

مسافرانی از چین: بازاریابی برای گردشگران چینی
۲۵اردیبهشت

مسافرانی از چین: بازاریابی برای گردشگران چینی

مسافران چینی افرادی هستند که در چین زندگی می کنند و در داخل کشور خود یا بین المللی به مقاصد مختلف در سراسر جهان سفر می کنند

رویدادهای مهمان نوازی: نمونه‌ها و شرکت‌هایی که باید آن‌ها را پیگیری کنید
۲۵اردیبهشت

رویدادهای مهمان نوازی: نمونه‌ها و شرکت‌هایی که باید آن‌ها را پیگیری کنید

رویداد مهمان نوازی گردهمایی است که در آن صاحبان مشاغل، غرفه داران و مشاوران می توانند برای شبکه سازی، یادگیری و ایجاد روابط گرد هم آیند

اخبار و گزارش های صنعت هتلداری
۲۵اردیبهشت

اخبار و گزارش های صنعت هتلداری

مهمان‌نوازی در پاسخ به فناوری‌های جدید، روندهای بازار، سلیقه مشتری و موارد دیگر برای همیشه در حال تغییر است

گرایش ها و مشاوره هتل مقالات

مسافرانی از چین: بازاریابی برای گردشگران چینی

مسافران چینی افرادی هستند که در چین زندگی می کنند و در داخل کشور خود یا بین المللی به مقاصد مختلف در سراسر جهان سفر می کنند

بیشتر بدانید
گرایش ها و مشاوره هتل مقالات

رویدادهای مهمان نوازی: نمونه‌ها و شرکت‌هایی که باید آن‌ها را پیگیری کنید

رویداد مهمان نوازی گردهمایی است که در آن صاحبان مشاغل، غرفه داران و مشاوران می توانند برای شبکه سازی، یادگیری و ایجاد روابط گرد هم آیند

بیشتر بدانید
گرایش ها و مشاوره هتل مقالات

اخبار و گزارش های صنعت هتلداری

مهمان‌نوازی در پاسخ به فناوری‌های جدید، روندهای بازار، سلیقه مشتری و موارد دیگر برای همیشه در حال تغییر است

بیشتر بدانید