وبینارها و ویدئوها

هتل های تهران از ادوتل برای مدیریت بیش از 1000 واحد استفاده می کنند

هتل های تهران بیش از 1000 واحد را در تهران مدیریت می کند و نیاز زیادی به یک راه حل توزیع برای فروش

بیشتر بدانید

گردشگری با ادوتل باعث افزایش کارایی و صرفه جویی در زمان می شود

سبک آرت دکوی شیک آن در دهه 1920 از مهمانان به ملک 46 اتاقی استقبال می کند، در حالی که نحوه برخورد معروف کارکنان با مهمانان تأثیری ماندگار می گذارد.

بیشتر بدانید