پردازش پرداخت ساده برای هتلداران

با ابزار پرداخت امن و بدون درز که اعتبار کارت‌های اعتباری را تأیید می‌کند، پرداخت‌ها را دریافت می‌کند، بازپرداخت‌ها و موارد دیگر را پردازش می‌کند، لذت ببرید.