سال ۲۰۰۶

دو دوست به نام مایک دیدند که راهی برای تبادل اطلاعات رزرو هتل ها با وب سایت هایی که اتاق های خود را در آن فهرست کرده اند وجود ندارد. بنابراین، آنها شغل خود را ترک کردند تا راه حلی بیابند و در داخل یک آپارتمان اجاره ای سیدنی، ادوتل متولد شد – نام اصلی راه حل اصلی ما، مدیر کانال. مایکز خانه به خانه رفت و راه حل را به صورت رایگان برای نشان دادن ایمان به وعده خود به هتل ها ارائه کرد.