سال ۲۰۱۰

موفقیت ما در اقیانوس آرام ما را تشویق کرد تا در سایر نقاط جهان گسترش پیدا کنیم. ما در ماه مه دفتری را در لندن افتتاح کردیم و تا دسامبر، رتبه ۶۸ را در لیست Deloitte Technology Fast 500 آسیا و اقیانوسیه کسب کردیم.