سال ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹ سال پیشگام دیگری بود، از مشارکت پیشگامانه ما با RoomIt by CWT، که برای اولین بار به هتل ها دسترسی مستقیم به مشتریان یک شرکت مدیریت سفر داد تا راه اندازی فروشگاه App Hotel ما، که اولین بازاری را تشکیل داد که به هتل ها در هر اندازه امکان می دهد. تا به راحتی برنامه ها را کشف، انتخاب و به سیستم های تجاری خود وصل کنند تا تجربه و درآمد بیشتری برای مهمان داشته باشند. ما همچنین از ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا در درآمد مکرر سالانه فراتر رفتیم و سال ۲۰۱۹ را به عنوان اولین پلت فرم توزیع هتل مبتنی بر فضای ابری برای پردازش بیش از ۱۰۰ میلیون رزرو هتل در هر سال به پایان رساندیم.