سال ۲۰۰۹

ما با یکی از بزرگترین سیستم‌های مدیریت دارایی در جهان همکاری کردیم: “Opera” توسط Oracle (در آن زمان Micros-Fidelio).