سال ۲۰۱۶

H2 Ventures و Investec ما را در گزارش افتتاحیه خود از ۵۰ پیشگام برتر فناوری که از استرالیا و نیوزیلند آمده اند، رتبه ۱۷ را به خود اختصاص دادند. این افتخار معتبر با ششمین لیست متوالی ما در Deloitte Technology Fast Australia 50 مصادف شد. در این زمان، ما بیش از ۲۳۰۰۰ مشتری در سراسر جهان داشتیم که در همان سال با راه حل هوش تجاری هتل و دفتر جدید ما در گالوی، ایرلند، آشنا شدند. .