سال ۲۰۱۵

جریان سالانه درآمد هتل ها از طریق فناوری ما برای اولین بار از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت. با درک اهمیت رزرو مستقیم، ما ارائه دهنده موتور رزرو آنلاین پیشرو Globekey را در ژوئن خریداری کردیم تا حضور قدرتمند خود در آسیا را تقویت کنیم. این حرکت با راه‌اندازی خالق وب‌سایت هتل خودمان، Canvas، در World Travel Market لندن در ماه نوامبر پشتیبانی شد. ما سال را با استقبال Restel’s Rantasipi Tropiclandia به عنوان ۲۰۰۰۰مین مشتری هتل به پایان رساندیم.